Om Våga Gård


Våga Gård 
ligger mitt i det lilla samhället Rogslösa och vi har mycket nära till Vättern, Omberg, Tåkern, skog, strand, fiskehamn och vackra östgötaslätten.

 

På vår förskola erbjuds barnen en trygg vardag med lek och lärande i stort och smått. Här arbetar engagerade pedagoger som medforskar när barnen leker och utforskar.

På Våga Gård finns det plats för förskolebarn i åldrarna 1-5 år. Där är Babblarna ett stort intresse hos barnen och även ett "lärverktyg". Tillsammans med Bobbo och Diddi och alla andra upptäcker vi språkets möjligheter, matematik och naturvetenskap, rytmik och rörelse.

Vi åker på utflykter för att uppleva natur och kultur i vår närmaste omgivning.

Vi arbetar tillsammans med barnen aktivt med sopsortering, miljömedvetenhet och naturens kretslopp.

Lek, 5-årsgrupp, gympagrupper, matte, digitala lärverktyg, läs och skrivförberedande aktiviteter ingår också i Våga Gårds verksamhet.

Mot hästarna

 

 

Vi tror på varje barns förmåga och kompetens. 
Genom vårt förhållningssätt påverkar vi deras
förståelse och respekt för de rättigheter och
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Våga Gårds värdegrund, personalen på Våga Gård

 

I vår skolbarnsomsorg erbjuds barnen en meningsfull och inspirerande fritid tillsammans med inlyssnande pedagoger, där barnens intressen och önskemål är avgörande för våra planerade aktiviteter.

På Våga Gård finns det plats för fritidsbarn på avdelningen Laxen. Vättern, Omberg och den natur som omger vårt kooperativ är en naturlig del av vår dagliga verksamhet och ibland åker vi lite längre, som till Vadstena eller Tåkern.

 

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ är en förskola, och i vårt fall även ett fritids, som ägs och drivs av föräldrar eller vårdnadshavare till det inskriva barnet.

Våga Gård drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrarna är medlemmar. Verksamheten finansieras av små månadsavgifter och bidrag från kommunen. Du som förälder har mycket stora möjligheter att påverka och vara delaktig i ditt barns vardag på förskola och fritids. Du har också ett ansvar att delta i, och stötta kooperativets arbete. Gemenskapen som uppstår när föräldrar och personal känner varandra och arbetar tillsammans skapar en bra trygghet för barnen. Läs mer om hur det är att vara förälder på Våga Gård under Förälder.