Personal

Marie Hagbom, förskollärare och rektor.

Rektor och arbetar ibland på fritidshemmet Laxen.

 

 

 

 

 

 

 

  Cornelia Eek, förskollärare

Arbetar på avdelningen Siken med barn i åldrarna 3-5 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandra Lundin, förskollärare.

Arbetar på avdelningen Siken med barn i åldrarna 3-5 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Thun, barnskötare.
Arbetar på avdelningen Siken med barn i åldrarna 3-5 år

 

 

 

 

 

 

 

                         

 Emma Gustavsson, barnskötare.

Arbetar på Siken med barn i åldrarna 3-5 år samt på fritidshemmet Laxen med barn 6-12 år.

 

 

 

 

 

 

 

Malin Karlsson, barnskötare.

Arbetar på avdelningen Rödingen med barn i åldrarna 1-3 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Irebring, barnskötare.

Arbetar på avdelningen Rödingen med barn i åldrarna 1-3 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricard Hovbrandt, kock.
Lagar all vår mat - frukost, goda luncher och mellanmål