Förälder

Våga Gård är ett kooperativ och du som förälder har en stor insyn i verksamheten eftersom du är en del av den. Du har också en möjlighet att påverka hur ditt barns förskoletid och fritidstid ska vara.  För ditt barn innebär kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samarbetar och känner varandra.

Som medlem i föräldrakooperativet Våga Gård har du vissa åtaganden:


Föräldratjänst

Föräldratjänsten infaller för närvarande 4-6 ggr per termin och familj. Tre dagar i veckan under tre timmar hjälper föräldrar till med städning av lokalerna och är även en stund behjälplig i barngrupp.

Att vara en behjälplig  i verksamheten innebär att du som vuxen engagerar dig i det som barnen gör. Det kan handla om att sitta med i sandlådan, läsa en bok, pyssla, vara med i pulkabacken eller att hjälpa med något annat i barngruppen. Engagemanget innebär ungefär samma saker på förskolan som på fritids, men ser naturligtvis lite olika ut beroende på om du möter små barn eller fritidsbarn under din eftermiddag på Våga Gård.

Att vara engagerad betyder inte att alltid vara med och leka, men att finnas i närheten, vara tillgänglig och veta vad barnen gör och leker.

 

 

Glada föräldrar med trädgårdsredskap i högsta hugg på en röjardag.

 

Föräldrakvällar
Föräldrakvällar hålls regelbundet. Då fixas småsaker för att inte vänta med allt till röjardagarna. Dessa kvällar är obligatoriska och ett ypperligt tillfälle att träffa andra föräldrar och göra nytta för kooperativet under trevliga former.

 

Röjardagar och städning
Röjardagar (vår och höst) och storstädning, under semesterstängningen, innebär obligatorisk representation från samtliga familjer. Då städar vi huset, tvättar leksaker och textiler. Vi röjer på gården och förbereder våren eller vinterns ankomst.

 

Arbetsgrupp
Föräldrarna deltar i de arbetsgrupper som finns. I dagsläget finns ansvarig förälder för gräsklipparen, fastigheten, Vågabussen, IT och fikaansvarig.

 

Styrelseuppdrag

I medlemskapet ingår att varje familj, någon gång under medlemstiden, åtar sig ett styrelseuppdrag. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Medlemsavgift
Avgiften för barn 1-5 år 700:- i månaden, 6-9 år 300:- i månaden. Från det året barnen fyller 10 utgår det ingen avgift. 

 

Kooperativmöten
Vi träffas 2 ggr per år och pratar om verksamheten och fattar viktiga beslut. På dessa möten är det obligatorisk familjerepresentation.